Hướng dẫn sử dụng Markdown

Markdown là 1 dạng syntax dùng để format văn bản. Nhờ ưu thế cách viết đơn giản, không yêu cầu tool chuyên dụng nên Markdown rất được ưa chuộng khi viết văn bản/message đơn giản.

File Markdown có đuôi là .md.

Trong project này bạn có thể sử dụng Markdown để:

 1. Tạo bài viết (post)
 2. Viết các tài liệu nội bộ như tài liệu này
 3. Format nội dung trên Trello

Convert Google Docs thành Markdown

Nếu bạn không quen sử dụng Markdown thì project có chuẩn bị 1 cách để bạn có thể edit nội dung trên Google Docs rồi sinh ra Markdown tương ứng:

 1. Login vào Google Drive với account thongtincovid19jp@gmail.com
 2. Mở file Doc2Markdown
 3. Xóa toàn bộ nội dung của file
 4. Soạn thảo văn bản bạn muốn và chỉnh sửa format bằng Google Docs như bình thường. Chú ý không thay đổi tên file.
 5. Sau khi xong, chọn Custom Scripts > Convert to Markdown từ thanh Menu
 6. Check mail thongtincovid19jp@gmail.com sẽ có 1 email tiêu đề [MARKDOWN_MAKER] Doc2Markdown với 2 file đính kèm.
 7. Click vào file Docs2Markdown.md, nội dung file sẽ hiển thị trong browser.
 8. Copy&paste vào chỗ bạn muốn.

Script được viết bởi Renato Magini, cựu nhân viên Google. Chỉnh sửa bởi Nghĩa.


1 số syntax thường dùng trong Markdown

Viết trực tiếp bằng markdown thì vẫn nhanh hơn là phải convert qua docs. Dưới đây là 1 số syntax cơ bản để giúp bạn bắt đầu.

 • Heading: #[space][heading text]
  • VD: # Hướng dẫn sử dụng Markdown => (xem trên đầu trang)
  • Dấu ‘#’ phải đứng đầu dòng
  • 1 dấu ‘#’ tương ứng với Heading 1 trong Google Docs hoặc MS Docs (to tướng). 2 dấu ‘##’ là Heading 2 … đến Heading 6
 • Xuống dòng: Xuống dòng 2 lần hoặc thêm 2 dấu cách vào cuối dòng
 • In đậm: **[text]** hoặc __[text]__
  • VD: **stars**, __underscores__ => stars, underscores
  • Có thể dùng ở bất cứ đâu, không nhất thiết là đầu dòng
  • Chú ý trước và sau text không được có khoảng trống
 • In nghiêng: *[text]* hoặc _[text]_
  • VD: *stars*, _underscores_ => stars, underscores
  • Có thể dùng ở bất cứ đâu, không nhất thiết là đầu dòng
  • Chú ý trước và sau text không được có khoảng trống
 • Bullet list: -[space][text] hoặc *[space][text]
  • VD: * Bullet list
  • Nếu muốn thêm 1 layer con thì lùi đầu dòng của layer con
 • Numbered list: [number][dot][space][text]
  • VD: 1. Point 1
  • Nếu muốn thêm 1 layer con thì lùi đầu dòng của layer con
  • Có thể dùng kết hợp với Bullet list
 • Link: ['['][Displayed text][']']['('][URL][')]
  • VD: [Báo Nikkei](https://www.nikkei.com/) => Báo Nikkei
  • Chú ý giữa ngoặc vuông và ngoặc tròn không được có khoảng trống
 • Ảnh: ['!']['['][Alt text][']']['('][URL][')']
  • VD: ![see me](https://(shortened)/256px-Facebook_icon.svg.png) => see me

Còn nhiều syntax khác, có thể tham khảo tại đây hoặc đây.