Thông tin COVID-19 tại Nhật Bản

Những thông tin từ nguồn tin chính thống nhất

Số ca nhiễm

Ra viện

Tử vong

Nguồn: NHK

Những thông tin mới nhất về COVID – 19 và cách nhận trợ cấp! ~おかじ/okaji~

Nguồn: おかじ/okaji_Tiếng Nhật (Youtube Channel)


Kênh thông tin về Covid-19 dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản

Nguồn: VTV4 (Facebook)